Nieuws
Informatiebijeenkomsten warmteleiding

WarmtelinQ, de organisatie achter de aanleg van een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden via Leidschendam-Voorburg, houdt nieuwe informatieavonden over het project. Dit nu de route van de leiding en de aanlegmethoden bekend zijn.

Belangstellenden kunnen op 14 november 18.30 terecht in het Castellum, Loire 204, gebouw A / Hecht. Op 21 november, ook weer 18.30, bij De Bles, Dr. van Noortstraat 154 Stompwijk. Beide avonden duren twee uur.

De leiding komt bij de kruising Oude Middenweg/Kostverlorenweg de gemeente binnen. Hij loopt dan achter meubelmakerij De Stoof, Stompwijkseweg 18c langs om vervolgens tussen dat adres en Stompwijkseweg 20 naar de A4 af te buigen, pas langs Stompwijkseweg 5B.

Vervolgens loopt de leiding langs de A4 richting Leiden. Bij De Merenburger boot- en kanoverhuur gaat de leiding meer landinwaarts om even verderop weer terug te keren naar de A4. Tussen molen Zelden van Passe en de Hofweg, direct ten noorden van knooppunt Hofvliet (verbinding A4/RijnlandRoute) gaat de leiding onder de A4 door richting Leiden.

Bij de aanleg wordt afwisselend gebruik gemaakt van ondergrondse boringen en ‘inploegen’. Alleen bij de Kostverlorenweg is een ontgraving voorzien.

De provincie wil in december het provinciaal inpassingplan en de milieu effect rapportage ter inzage leggen. Dat gebeurt tussen 8 december en 18 januari 2024. In die periode kan eenieder een zienswijze indienen.

De warmteleiding gaat restwarmte van bedrijven in de Rotterdamse haven vervoeren. Deze energiebron moet het gebruik van gas voor verwarming gaan vervangen. In 2027 moet de leiding in gebruik zijn. Voor Leidschendam-Voorburg wordt nu alleen gekeken naar een aansluiting bij Stompwijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter