Mening
Blog: Flexwoningen

Onlangs maakte wethouder Bianca Bremer bekend dat er geen flexwoningen in de gemeente meer komen. De gemeente moest per woning 120.000 euro gaan investeren en dat geld was er niet.

In november 2022 meldde diezelfde bestuurder nog dat er per 1 januari 2024 minstens tweehonderd flexwoningen zouden zijn. Sinds april 2022 was er gezocht naar panden en percelen.

En die waren gevonden: Sonnenburghlaan Voorburg (140), Oude Trambaan 51 Leidschendam (8), De Tol 32A Leidschendam (9), Zustersdijk Stompwijk (40), Van Santhorststraat 3 Stompwijk (40).

Hoe anders was het beeld op 11 juli 2023. In een brief aan de gemeenteraad schreef de wethouder dat er aan de Sonnenburghlaan in Voorburg maar 67 flexwoningen konden verrijzen. Daar moest de gemeente wel 31.000 euro per woning bijleggen.

De Oude Trambaan werden geen flexwoningen meer maar normale woningen. Voor De Tol 32A werd aan iets soortgelijks gedacht. In Stompwijk werd nu ook gewerkt aan permanente bewoning.

Van de 1,6 miljoen euro subsidie die het rijk al had verstrekt moest 1,3 miljoen euro worden teruggestort. Alleen de bijdrage voor De Oude Trambaan en De Tol kon gehouden worden.

Flexwoningen zijn woningen die voor 5 tot 10 jaar beschikbaar zijn voor mensen die snel een woning nodig hebben. Zonder veel poespas, luxe of wat dies meer zij. Per unit is er een rijkssubsidie mogelijk van 7000 of 12.000 euro.

Uit stukken die in het kader van de Wet open overheid (WOO) zijn vrijgegeven blijkt nu dat er eind 2022 al de nodige discussie was tussen gemeenteambtenaren en andere partijen over de flexwoningen.

Zo gaf Woonzorgcentra Haaglanden (WZH), eigenaar van de grond aan de Sonnenburghlaan, te kennen dat men daar zelf een woonzorgcentrum wil neerzetten. Dat project mag niet gefrustreerd worden door flexwoningen.

Wat Stompwijk betreft – beide locaties zijn gemeentelijk eigendom – liet woningcorporatie Vidomes weten ‘grote moeite’ te hebben met het bouwplan. Dit gezien de afmetingen van beide plekken en de kosten. Toen al, in november, werd Zustersdijk geschrapt en werd de Van Santhorststraat ‘open gelaten’.

Bij de Oude Trambaan en De Tol (beiden eigendom van woningcorporatie Wooninvest) was de conslusie: geen flexwoningen doch normale woningen. Permanente dus.

Let wel: het is eind 2022. Het duurt echter nog acht maanden voordat de wethouder de gemeenteraad bericht over stand van zaken met de flexwoningen. Waarbij ze toch nog vasthoudt aan de Sonnenburghlaan, en vaag blijft over Stompwijk.

Het is begin oktober als de wethouder aangeeft dat er helemaal geen flexwoning meer komt. De Adviesraad Stompwijk is dan ook al ingelicht.

En dan te bedenken dat er ook een ‘reservelijst’ bestond: Appelgaarde 2-4 Voorburg, Koningin Julianaweg 44 Leidschendam, Fluitpolderplein Leidschendam, Veurs Voorburg Van Horvettestraat Voorburg. Allemaal negatief beoordeeld op de laatste na. Maar ja, daar staat nu een kolossaal schoolgebouw.

Binnen een jaar tijd van een met veel bombarie aangekondigde komst van dik 200 flexwoningen, naar een resultaat van nul. Misschien had de wethouder wat minder hoog van de toren moeten blazen. De zaak eerst eens goed door ambtenaren laten uitzoeken.

De plannen van WZH zijn immers niet nieuw, noch de problemen die Vidomes in Stompwijk ervaart. Dat voor de woningen Oude Trambaan een daar florerend wijkcentrum (De Blauwe Tram) weg moet, valt ook niet echt lekker. En de rijkssubsidies zijn ook niet plots veranderd.

Het lot van de flexwoningen is gelijk aan dat van de sociale woningen. De gemeente claimt ze te willen bouwen, spreekt fraaie volzinnen uit over de noodzaak ervan, maar realiseert niets. Nul sociale woningen dit jaar, nul in 2022.

Langzamerhand roept het de vraag op of het stadsbestuur (VVD, GBLV, D66) wel echt wil, of dat men slechts lippendienst bewijst aan een maatschappelijk gewenst beleid. Zonder intentie dat ook concreet in te vullen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter