Nieuws
CDA juicht onderzoek Metropoolregio toe

De Rekenkamer van de gemeente Den Haag kondigde onlangs aan een onderzoek te doen naar de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Michel Rogier, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten, is blij. Hij vraagt al jarenlang aandacht voor de ondemocratische besluitvorming binnen dit bestuursorgaan waar Leidschendam-Voorburg ook deel van uit maakt.

Binnen de MRDH werken 21 gemeenten samen. Vanuit iedere gemeente hebben twee gemeenteraadsleden zitting in adviescommissies vervoer en economisch vestigingsklimaat. Maar de adviezen van deze commissies hoeven niet te worden overgenomen. De grote klacht van raadsleden is dat zij als volksvertegenwoordigers geen grip hebben op het MRDH-beleid terwijl zij wel verantwoording moeten afleggen aan hun kiezers.

Rogier was eerder gemeenteraadslid in Den Haag en zelf lid van een adviescommissie MRDH. ,,De adviescommissies zijn schijncommissies, die vanaf de zijlijn iets mogen roepen, maar niets kunnen beslissen. Ook gemeenteraden en zelfs Provinciale Staten mogen bij voorgenomen plannen slechts een zienswijze indienen die de MRDH vervolgens naast zich neer kan leggen. Ik ben dan ook blij dat de Haagse Rekenkamer nu onderzoek gaat doen naar het democratisch gehalte binnen de MRDH. Ik kijk uit naar de rapportage.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter