Nieuws
Drie opties voor opknappen Julianabaan Voorburg

Op het Raadhuis zijn drie varianten ontwikkeld voor het opknappen van het Voorburgse winkelcentrum Julianabaan. De drie zijn gisteravond aan leden van de gemeenteraad voorgelegd. Er zijn nog geen keuzes gemaakt.

Julianabaan is een succesvol winkelcentrum. Toch wil de gemeente het centrum compacter maken, het winkelaanbod diverser, het centrum vergroenen en duurzamer maken. De gemeente spreekt over ‘barrières’ tussen auto- en fietsroutes, gevaarlijke kruispunten, een te dominante plek voor de auto. Dat alles zou aangepakt moeten worden.

In het verleden heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over een onderzoek naar een ondergrondse parkeergarage op het Julianaplein en de komst van een Cultuurhuis (bundeling Theater Ludens en bibliotheek Voorburg) op datzelfde plein.

Voor alle varianten geldt dat het Julianaplein naar 70 x 110 meter wordt verkleind. Het plein zelf moet aangenamer worden; een echt verblijfsgebied. Voetgangers en fietsers moeten voorrang krijgen boven de auto. Via ‘brachering’ – het uitsluiten en/of beperken van bepaalde zaken – moet de kwaliteit van de winkels omhoog gebracht worden.

In variant 1 blijft het parkeren op het Julianaplein. Er komt geen Cultuurhuis op het plein; de bibliotheek blijft waar hij is maar wordt door sloop/nieuwbouw wel opnieuw ontwikkeld. De openbare ruimte wordt opgeknapt.

In variant 2 komt er een Cultuurhuis (4000 vierkante meter) op het Julianaplein met een ondergrondse parkeergarage er onder en woningbouw er op. De openbare ruimte wordt opgeknapt.

In variant 3 komt er een nieuwe bibliotheek op het Julianaplein, ook weer het een ondergrondse parkeergarage. De openbare ruimte wordt opgeknapt.

Behalve de ondergrondse parkeergarage op het Julianaplein is ook een nieuwe ondergrondse parkeergarage voorzien bij de AH in het winkelcentrum met een in- en uitgang aan de Spinozalaan.

Vanwege de kosten van het geheel wordt in de plannen uitgegaan van woningbouw op de plek van de huidige bibliotheek en AH, alsmede op het Cultuurhuis, als dat er komt. In totaal gaat het om 110 woningen.

De gemeente kijkt voor de woningbouw ook met een schuin ook naar het plein waar nu Kwik Fit en Meubelmakerij Koolhoven zitten (Boutensstraat/Adama van Scheltemastraat) en naar het parkeerterrein Marcellus Emantslaan. Op beide plekken samen kunnen 90 woningen komen.

Een al langer bestaande klankbordgroep bestaande uit omwonenden is voor variant 1. De ondernemers in het winkelcentrum eveneens. De vastgoedeigenaren twijfelen tussen de varianten 1 en 2. Zij willen meer onderzoek.

Vanuit de gemeenteraadsleden werden vele vragen afgevuurd richting de gemeenteambtenaren die de plannen presenteerden. Geconstateerd werd dat de beschikbare tijd veel te kort was. Op de vraag wat er nu met de gemaakte opmerkingen ging gebeuren kwam geen helder antwoord. Alleen de mededeling dat ‘concrete voorstellen’ nog volgden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter