Nieuws
Subsidie voor seniorenwoningen
De provincie stelt €850.000 beschikbaar voor woningbouwprojecten voor senioren waarbij ruimte is voor ontmoeting en saamhorigheid. De kosten van een ontmoetingsruimte zijn vaak te hoog voor projecten in het betaalbare en sociale segment. Het doel van de subsidie is om dit tekort te dekken.
Gedeputeerde Anne Koning: ,,Het aantal 55-plussers stijgt en daarmee ook het aantal alleenstaanden. Helaas neemt dus bij een aantal senioren de eenzaamheid toe. Dat willen we tegengaan met de subsidieregeling Woonvormen Senioren. Hiermee ondersteunen wij woonprojecten waar (toekomstige) bewoners elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Dit kan in een gezamenlijke woonkamer, keuken, of hobbyruimte.”

De afgelopen jaren bezocht Anne Koning een aantal projecten waar de provincie subsidie aan toekende: ,,Wat mij vooral inspireerde is de goede samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars, woningcorporatie, maatschappelijke instellingen en (toekomstige) bewoners.”

De bouw van aantrekkelijke woningen voor senioren draagt bij aan doorstroming op de woningmarkt. Wanneer senioren verhuizen naar een woning die past bij hun nieuwe levensfase, komen er vaak woningen vrij die in een grote behoefte voorzien bij gezinnen. Dit biedt kansen voor starters die nu klem zitten op de woningmarkt.

De subsidieregeling is opengesteld van 1 oktober tot en met 1 december 2023. Aanvragen worden beschikt op volgorde van binnenkomst. Als de aanvragen het beschikbare budget overtreffen, krijgen projecten met een centrale inpandige ontmoetingsruimte voorrang en wordt er geloot. Gemeenten kunnen voorafgaand aan het indienen een vooroverleg inplannen via sterkestedenendorpen@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter