Mening
U zegt het maar: We zijn afgescheept

‘Onlangs ontvingen de Vrienden van Vlietland antwoord van de gemeente over hun bezwaarprocedure tegen de afwijzing door B&W op hun Wet open overheid-verzoek (WOO). Dat verzoek, van 20 februari 2023, gaat over het openbaar maken van documenten rond de vraag of het plan om in Vlietland vakantiewoningen te bouwen, nog te veranderen is. B&W besloot: die stukken blijven geheim.

Bij zo’n bezwaarprocedure bestudeert een commissie de juridische gronden die de bezwaarmaker aanvoert. De gemeente dient een verweerschrift in, dat ook bestudeerd wordt door de commissie. Tijdens een hoorzitting worden beide partijen daarover gehoord. Daarna brengt de commissie een advies uit met de juridische afwegingen die de commissie maakte, de zogenoemde ‘overwegingen’.

De Vrienden waren natuurlijk heel benieuwd naar die overwegingen. Daaruit moet namelijk blijken, waarom de commissie tot het oordeel ‘ongegrond’ is gekomen. Hun teleurstelling was dan ook groot dat daarin vrijwel niets was terug te vinden van hun zorgvuldig samengestelde bezwaarschrift. De wetsartikelen die de Vrienden hadden gebruikt, werden zelfs niet eens behandeld.

Bestuurslid Sonja Noot: ,,De overwegingen die we ontvingen, gingen totaal voorbij aan ons ingediende bezwaar. Alsof er op een heel ander bezwaar werd gereageerd. Na bestudering van ons bezwaarschrift en het pleidooi dat we bij de hoorzitting hadden ingebracht, bleek onze eerste indruk correct. Er werd ingegaan op zaken die we niet hadden ingebracht. Van de belangrijkste aangevoerde gronden waarom het besluit van B&W onrechtmatig was, vonden we niets terug.”

Na nog wat meer speurwerk, ontdekten de Vrienden de verklaring: de door hen ontvangen ‘overwegingen’ hoorden inderdaad niet bij hún bezwaarzaak. Ze waren overgenomen uit het antwoord van de gemeente aan de organisatie Burgerinitiatief, die een paar maanden eerder ook een bezwaar hadden ingediend.

Een fout bij de afhandeling, zo dachten de Vrienden. Ze belden naar de secretaris van de bezwaarcommissie, een jurist van de gemeente. Er is iets fout gegaan, meldden ze.

Nogal verbijsterd hoorden ze vervolgens het antwoord aan: nee, het was geen fout. De gemeente meent dat er met één advies kan worden volstaan. De reden? Burgerinitiatief heeft (ongeveer) dezelfde stukken opgevraagd als de Vrienden. En Burgerinitiatief heeft óók bezwaar gemaakt tegen een afwijzing. Eenzelfde zaak dus, volgens de gemeente. Appels en peren volgens de Vrienden.

Natuurlijk protesteerden de Vrienden: dat WOO-verzoek van Burgerinitiatief was toch maanden eerder ingediend en behandeld door een andere commissie? De Vrienden hebben toch een beroep gedaan op ándere wetsartikelen? Wat trouwens ook blijkt uit een ander verweerschrift van de gemeente? Ze hebben dit alles toch uitgebreid toegelicht met een eigen pleidooi in een apart voor hún bezwaar opgetuigde hoorzitting? Het kan toch niet zo zijn dat een overheid dat alles ‘beantwoordt’ door een tekst op te sturen, die bedoeld is voor andere bezwaarmakers uit een eerdere, inhoudelijk afwijkende bezwaarprocedure?

Maar volgens de gemeentewoordvoerder kan dat allemaal wel, zo bleek.

Voorzitter van de Vrienden Ed Krijgsman: ,,Wij krijgen dus geen beoordeling van ónze argumenten, zoals het hoort, maar een beoordeling van de argumenten uit een afwijkende zaak. En dáár neemt B&W dan een beslissing over in óns bezwaar. Dat kan natuurlijk niet, dat vraagt om vervolgstappen.’’

,,Ondertussen vragen we ons af wat de gemeente nou eigenlijk bezielt. En welk beeld de gemeente van haar betrokken burgers heeft. Denken ze op het gemeentehuis nou écht dat een belangenorganisatie, in hun vrije tijd gerund door vrijwilligers, kostbare tijd gaat verspillen aan het voeren van een bezwaarprocedure die identiek is aan die van een collega-organisatie? Dat zou een onzinnige actie zijn, dus natúúrlijk doen we dat niet! Het met enige aandacht lezen van de stukken, laat trouwens meteen al het tegendeel zien.’’

,,Onze conclusie is in ieder geval dat onze bezwaarprocedure inhoudelijk niet is behandeld, noch is afgehandeld: ons goed doorwrochte bezwaarschrift en onze pleitnota blijven doodleuk onbeantwoord. Het is triest, maar dit is een complete verspilling van tijd, energie en (gemeenschaps-)geld geweest.”

De Vrienden zullen de rechter nu vragen of de wet toestaat dat een overheid een formeel bezwaar als ‘ongegrond’ afdoet op basis van overwegingen uit een andere zaak die op een ander tijdstip en op andere bezwaargronden is gevoerd door een andere partij’.

(Vrienden van Vlietland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter