Activiteiten
Samenwerkende huurdersorganisaties vieren jubileum

Op dinsdag 21 november, van 14.00 uur tot 17.00 uur, vieren de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) het 1e lustrum. Vijf jaar geleden, op 18 oktober 2018, is de samenwerking van thans 17 huurdersorganisaties Haaglanden opgericht. De SHH behartigt de belangen van alle huurders van sociale huurwoningen, midden-huurwoningen en vrije sector woningen van corporaties alsmede de woningzoekenden. Zij praat mee over alle volkshuisvestelijke belangen voor de regio Haaglanden. De SHH werkt nauw samen met de SVH (Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden). Het lustrum wordt feestelijk gevierd. Gezien het geringe aantal plaatsen is het wel noodzakelijk om u aan te melden voorziter@huurdersorganisatieshaaglanden.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter