Nieuws
Subsidie voor onrendabele top bij woningbouw
Woningbouwprojecten voor sociale huur en middenhuur staan onder druk: de businesscase kent vaak een onrendabele top. Om deze projecten mogelijk te maken, springt de provincie bij met de zogenoemde Knelpuntenpot Voor de laatste maanden van 2023 is aanvullend €1,5 miljoen beschikbaar gesteld zodat gemeenten nu nog subsidie aan kunnen vragen.
Gedeputeerde Anne Koning: ,,Dit jaar begon de Knelpuntenpot met een relatief bescheiden bedrag van €2,5 miljoen. We kregen daarvoor snel meer aanvragen dan we konden honoreren. Er is daarom een extra budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidieregeling daarvoor is nu per 1 november opnieuw open voor aanvragen.”

Met subsidie uit de Knelpuntenpot kunnen gemeenten het financiële tekort dichten in projecten met sociale huur- en middenhuurwoningen. Naast de gangbare sociale- en middenhuurwoningen komen ook onzelfstandige studentenwoningen in aanmerking. Per zelfstandige woning sociale huur kan 5000 euro worden aangevraagd, voor onzelfstandige sociale huurwoningen en middenhuur woningen 1250 euro. Het maximumbedrag per aanvraag is nu €250.000.

Een belangrijke voorwaarde is dat de start bouw van de huurwoningen binnen 2 jaar is. Gemeenten kunnen als zij dat willen een vooroverleg met de provincie vragen over hun aanvraag. Aanmelden voor een afspraak maken voor vooroverleg kan via sterkestedenendorpen@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter