Nieuws
Plan voor 130 seniorenwoningen

De Stichting Duivenvoorde in Leidschendam wil 130 seniorenwoningen in de sociale en middeldure sector realiseren. Dat in de wijk Duivenvoorde waar de stichting al 410 sociale huurwoningen voor mensen vanaf 55 jaar die zelfstandig kunnen wonen en een dienstencentrum, runt. Bij de 130 nieuwe woningen zou ook een zorgvoorziening moeten komen.

Bij het plan gaat het om het slopen van twee bestaande gebouwen en het op ongeveer dezelfde plekken terugbouwen van twee nieuwe panden met zorg op de begane grond. In het plan zitten ook parkeren en de herontwikkeling van de openbare ruimten tot een groener verblijfsgebied. De gemeente is bij de planvorming betrokken.

In de huidige onderzoeksfase worden de voor de herontwikkeling relevante aspecten als bouwprogramma, aanpassing van de openbare ruimten, natuurbescherming/flora & fauna, geluid- water- en klimaatadaptie, stikstofdepositie et cetera geïnventariseerd. Vervolgens worden afspraken gemaakt over het maken van een ruimtelijke visie en de verantwoordelijkheden van stichting en gemeente bij het onderzoek naar de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan.

In de ontwerpfase zal aan de hand van een gezamenlijke aanpak/stappenplan een ruimtelijke visie voor de herontwikkeling opgesteld. Duidelijk is al dat de gemeente voor de realisatie grond moet inbrengen. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter