Nieuws
B&W: 80 minderjarige asielzoekers op Overgoo

B&W willen samen met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) maximaal 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers (14-17 jaar) gaan opvangen in het pand Overgoo 5 Leidschendam. De opvang zou begin 2024 open moeten gaan en tot eind 2026 moeten blijven. De eigenaar van het pand, Nationaal grondbezit Alfa b.v. uit Rotterdam, heeft zichzelf bij COA gemeld. Het pand is 2150 vierkante meter groot. Het moet voor de opvang wel worden verbouwd.

In een brief aan de gemeenteraad stelt wethouder Bianca Bremer dat er nog goed overleg met omwonenden zal plaatsvinden. Donderdag is er daartoe een informatieavond. B&W gaan er van uit  dat eenieder enthousiast zal meewerken aan de opvang. Wat uit de informatieavond komt zal mede de basis vormen voor een bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA die in januari 2024 getekend moet worden. B&W willen daarnaast ook de mening van de gemeenteraad polsen. Het stadsbestuur gaat er echter van uit dat van die zijde geen wensen en/of bedenkingen komen, zo blijkt uit een concept-raadsbesluit dat bij Bremers brief zit.

Of er ook echt 80 jongeren komen hangt af van het aantal beschikbare plaatsen in het voortgezet onderwijs voor hen, aldus Bremer. De gemeente is verantwoordelijk voor dat onderwijs, met als jeugdhulp en veiligheid rond de opvang. Het COA moet de individuele begeleiding, dagbesteding en zorg regelen alsmede 24 uur per dag toezicht.

De wethouder geeft in haar brief ook aan dat B&W met het besluit vooruitlopen op de zogenoemde Spreidingswet die gemeenten straks gaat verplichten een bepaald aantal asielzoekers onder te brengen. Die wet ligt nog bij de Tweede Kamer. Als die er door komt moet Leidschendam-Voorburg meer dan 300 asielzoekers gaan opvangen. Overigens zitten op Overgoo 16-17 al zo’n 200 Oekraïners in opvang.

Bremer laat de gemeenteraad weten dat het COA de afgelopen jaren al diverse malen bij de gemeente heeft aangeklopt voor opvang. Ze verwijst naar de toestand in Ter Apel (het aanmeldcentrum voor asielzoekers) waar niet genoeg plek is en het feit dat er steeds meer minderjarige alleenstaande asielzoekers naar Nederland komen. Tot september van dit jaar al 4047 tegen 3246 over heel 2022.

B&W roepen inwoners die bij de opvang willen helpen, bijvoorbeeld om het Nederlands aan de kinderen bij te brengen, op zich te melden: http://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk

Nationaal grondbezit Alfa b.v. heeft meer dan 6000 huurwoningen in Nederland, appartementen en huizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter