Nieuws
B&W manen bedrijf leerlingenvervoer

B&W hebben NOOT Touringcar b.v. gemaand op korte termijn de problemen bij het leerlingenvervoer op te lossen, zoals dat eerder met de gemeente is afgesproken. Recent verschenen er in de media berichten dat chauffeurs niet kwamen opdagen of veel te laat. Er werden vraagtekens gezet bij de interne organisatie van NOOT en de wijze waarop met klachten wordt omgegaan.

Op 22 augustus 2022 sloot de gemeente een vijfjarig contract met NOOT af voor het leerlingenvervoer. Al een maand later ontstonden problemen door een tekort aan chauffeurs, niet op tijd komen, bereikbaarheid van het bedrijf en de dienstverlening. NOOT diende dat alles aan te pakken anders volgden ‘contractuele maatregelen’, aldus wethouder Jeffrey Keus toen in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente moet voorzien in leerlingen- en jeugdvervoer. Het gaat in totaal om zo’n 200 jongeren. Het vervoer kost 1,8 miljoen euro per jaar. Eind 2022 bood NOOT excuses aan. Klanten kregen een cadeaubon van 15 euro.

In oktober 2022 meldde Jeffrey Keus opnieuw te willen gaan kijken naar het leerlingenvervoer. De wethouder stelde dat de gemeente ‘verrast’ was door het feit dat NOOT niet kon leveren. Over de problemen communiceerde het bedrijf ook slecht. ‘Ze hebben het erop aan laten komen’, aldus de wethouder toen in een beraad met de gemeenteraad.

Na een indringend gesprek wist NOOT destijds de stiptheid tot 98 procent op te voeren, mede door de komst van nieuwe doch onervaren chauffeurs. Keus noemde het hele systeem ‘hartstikke kwetsbaar’. Tegelijkertijd stelde hij dat NOOT ‘gewoon moet leveren’. In sancties tegen de onderneming zei de wethouder niets te zien.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter