Nieuws
Meer subsidiegeld

B&W hebben het subsidiebedrag aan maatschappelijke organisaties voor 2024 opgetrokken van 9,6 naar 14,5 miljoen euro. Werd eerder al bekend dat er 9,5 miljoen euro beschikbaar was voor de zogenoemde subsidietafels, nu is er geld uitgetrokken voor projecten die bijdragen aan de doelen van die tafels. Het totale bedrag van 14,5 miljoen euro is 0,9 miljoen euro hoger dan het totale subsidiebedrag voor 2023. De gemeente kent vijf subsidietafels: rondetafelgesprekken van maatschappelijke organisaties over door de gemeente bepaalde thema’s die zij door activiteiten moeten invullen, voor een vast, onderling te verdelen, bedrag. Het extra geld dat nu is vrijgemaakt gaat onder meer naar jeugd gezondheidszorg, vluchtelingenwerk, opvang dakloze gezinnen en opvang statushouders (asielzoekers die mogen blijven).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter