Nieuws
‘Dit is het maximale wat we kunnen’

De opvang van 80 minderjarige asielzoekers is ‘maximaal wat we kunnen’. Dat heeft wethouder Bianca Bremer gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. Daar bestond algemeen voor lof voor het initiatief. De oppositie hield een voorstel om nog eens 210 asielzoekers (1 per 365 inwoners) een plek te geven aan. De coalitiepartijen VVD, GBLV en D66 lieten blijken tegen dat voorstel te zijn.

,,We hebben gewoon geen plek’’, aldus Bremer. Buiten Overgoo 5 waar de 80 minderjarige asielzoekers terecht komen zijn er in de gemeente geen geschikte panden voor opvang. Dat onderkent ook het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

De wethouder wees erop dat de gemeente niet kan voldoen aan de taakstelling statushouders (asielzoekers die mogen blijven) een woning te leveren, net zo min als de eis meer Oekraïners op te vangen en straks ook veel meer asielzoekers (meer dan 300) als de zogenoemde Spreidingswet van kracht wordt.

Bremer zich zich ‘ongemakkelijk’ te voelen bij het moment waarop de oppositie met het voorstel kwam nog eens 210 asielzoekers een plek te geven. ,,Laten we eerst dit (de opvang van de 80 minderjarige asielzoekers, red.) zorgvuldig oppakken, alstublieft. Dit schept alleen verwarring.’’

De indiener van de motie, Frank Wilschut (ChristenUnie), gaf gehoor aan die oproep. Hij liet weten dat het voorstel opnieuw ter tafel komt als de Spreidingswet ingaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter