Nieuws
Visie kindontwikkeling mist

De gemeente mist een brede visie op kindontwikkeling. Die is wel nodig om te bepalen waarom bepaalde beleidsmaatregelen en/of acties genomen worden. Kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Wat daar voor nodig is zal door alle betrokken partijen begin 2024 besproken moeten gaan worden. Er gebeuren nu wel dingen maar het is allemaal te versnipperd; de samenwerking moet veel beter. Bovendien pakt nu niemand echt verantwoordelijkheid, de betrokken partijen niet maar ook niet de afdelingen op het Raadhuis. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus gemeenteraadsleden bericht. Hij sprak ook over een herijking van de lokale educatieve agenda (LEA) tot een lokale ontwikkelingsagenda (LOA) en over het spanningsveld tussen onderwijs en jeugdhulp. ,,We zullen moeten kiezen’’, zei de wethouder. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter