Nieuws
Actie voor Stompwijk

In weerwil van provinciaal beleid om geen landbouwgrond meer op te offeren aan woningbouw, moet in Stompwijk kleinschalige woningbouw mogelijk blijven. Dat is nodig voor de vitaliteit en leefbaarheid in dit deel van de gemeente.

Dat heeft de gemeenteraad met algemene stemmen uitgesproken door het aannemen van een voorstel van GBLV. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer moet met gedeputeerde Anne Koning gaan praten om de wens realiteit te doen worden.

Het voorstel werd gelanceerd bij een debat over de begroting 2024. Daarbij sprak de gemeenteraad ook de volgende wensen uit:

= Intolerantie wordt niet geaccepteerd. Er moet actie ondernomen worden om tot een respectvolle samenleving te komen. Met scholen en verenigingen moet overlegd worden hoe een week van respect vorm gegeven kan worden (voorstel CDA),

= De gemeente moet onderzoeken of er verlichting kan komen op het Johan Cruijff-court Prinsenhof Leidschendam, zodat dit ook ‘s avonds gebruikt kan worden (voorstel GroenLinks),

= De gemeente moet de mentale gezondheid van jongeren gaan peilen (voorstel GroenLinks),

= De gemeente moet een organisatiestrategie opstellen als antwoord op de voortdurende tekorten aan ambtenaren (voorstel D66),

= De lokale educatie agenda LEA moet worden omgebouwd tot een lokale ontwikkelingsagenda aangezien het bij kinderen niet alleen om onderwijs gaat maar er veel meer komt kijken bij hun ontwikkeling (voorstel CDA).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter