Nieuws
Vragen D66 over rookverbod bij scholen

D66-gemeenteraadslid Lisa Vogelaar wil van B&W weten welke mogelijkheden scholen hebben om hun directe omgeving rookvrij te maken. Aanleiding vormt een actie van het Maartens College. Dat zette op de stoep bij de school borden dat het een rookvrije zone betrof. Op last van de gemeente zijn ze weggehaald. De stoep is de openbare ruimte en daar gaat de schooldirectie niet over. Vlietnieuws heeft uitgebreid over het geval bericht.

,,De fractie van D66 begrijpt dat het niet toegestaan is om zomaar borden in de openbare ruimte te plaatsen. Tegelijkertijd ziet de fractie van D66 ook de goede bedoelingen achter het initiatief, en zien wij het belang van acties die de normalisering van roken onder jongeren tegengaan en bijdragen aan een rookvrije generatie’’, aldus Vogelaar.

Zij heeft daarom de volgende vragen aan B&W:

= Welke mogelijkheden hebben scholen nu al om hun directe omgeving (buiten schoolpleinen) rookvrij te maken,

= Wanneer verwacht het college van B&W dat het aangekondigde beleid gereed is,

= Op welke termijn verwacht het college dat scholen, na vaststelling van dit beleid, hun omgeving daadwerkelijk rookvrij kunnen maken,

= Ziet het college mogelijkheden om, vooruitlopend op dit beleid, samen met scholen/schoolbesturen een tussentijdse creatieve oplossing te bedenken, zodat scholen niet hoeven te wachten op de gemeentelijke beleidsvorming, en hun omgeving nu al rookvrij kunnen maken?

De directie van het Maartens College haalde de borden overigens pas weg nadat men een tweede maal door de gemeente was gemaand dat te doen. De directie had voor de plaatsing geen toestemming gevraagd, noch een vergunning verkregen. Al eerder liet de gemeente weten te willen komen met regels over roken rond scholen. Nu kunnen scholen alleen op eigen terrein actief worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter