Nieuws
Onderzoek woonbeleid gemeente

De zogenoemde Rekenkamercommissie gaat een onderzoek doen naar het woonbeleid van de gemeente. Daaruit moet onder meer blijken hoeveel ruimte de gemeenteraad heeft om dat beleid te sturen. Het onderzoek moet nog voor de zomer van 2024 klaar zijn. De commissie gaat niet alleen kijken naar het beleid zoals dat is vastgelegd maar ook naar afspraken met woningcorporaties en de huisvesting van doelgroepen; statushouders bijvoorbeeld. Ook komen aantallen te bouwen woningen en woningtypen aan bod. De effectiviteit van het woonbeleid wordt ook onder loep genomen.

Bekend is dat de woningbouw door personeels- een materiaalgebrek, inflatie, stijgende rente en de stikstofproblematiek in een diep dal zit. B&W lieten de gemeenteraad al weten dat de helft van de bouwprojecten daardoor vertraging heeft opgelopen. In 2022 en 2023 is er geen sociale woning binnen de gemeente bij gekomen, ondanks de afspraak er voor 2030 nog 750 te realiseren. De taakstelling om 211 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) aan een woning te helpen wordt bij lange na niet gehaald (135 te kort). Voor het onderbrengen van andere mensen die dringend een woning nodig hebben, heeft de gemeente geen plek.

B&W hebben wel aangekondigd begin 2024 met nader bericht over een vijftal bouwprojecten naar de gemeenteraad  te komen. Het gaat dan om deze bouwprojecten: Overgoo Leidschendam, De Star Leidschendam, Klein Plaspoelpolder Leidschendam, Van Ruysdaellaan Leidschendam en Vlietweg 3 Leidschendam. Daarnaast is wethouder Bianca Bremer met woningcorporaties in gesprek over het plaatsen van extra etages op bestaande flats. Dit in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen aan het hele complex. Zo moet een win-win-situatie voor alle betrokkenen ontstaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter