Nieuws
Provincie wil geen sociale woningen bouwen

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland voelen er niets voor om middels de opzet van een provinciaal woningbedrijf sociale woningen te gaan bouwen. Dat blijkt uit een brief aan Provinciale Staten. Die hadden om een onderzoek naar de opzet van zo’n woonbedrijf gevraagd als mogelijkheid meer sociale woningen te realiseren.

Het oprichten van een woningbedrijf door de provincie brengt veel uitdagingen met zich, aldus GS. ‘Het voordeel is wel dat de provincie een meer directe rol kan vervullen in de versnelling van woningen ten behoeve van de volkshuisvesting. Hier staat een aantal financiële, juridische en organisatorische uitdagingen tegenover die de oprichting in de praktijk verre van eenvoudig maakt. Ook zal de oprichting veel tijd en voorbereiding vragen’.

‘Duidelijk is dat deze oplossingsrichting voor het snel bouwen van meer betaalbare woningen op de korte termijn geen oplossing biedt in vergelijking met andere, reeds bestaande instrumenten zoals subsidies of het stimuleren van proeven die al lopen en geen lange voorbereidingstijd vergen alvorens te kunnen starten. De effectiviteit van het als provincie hebben van een eigen woningbedrijf, aanvullend op dat wat corporaties en gemeenten al doen in de regio, is in de verkenning niet zonder meer aangetoond’.

De provincie geeft al subsidie voor de bouw van sociale woningen. Daarnaast zet men ambtenaren in die gemeenten helpen de bouw van sociale woningen sneller te realiseren. Als aanvullende mogelijkheden noemen GS nu:

= provinciale grond door woningcorporaties laten ontwikkelen ten behoeve van sociale woningbouw,

= de provincie koopt grond ten behoeve van sociale woningbouw of steunt gemeenten die daartoe grond kopen,

= opzet doorbouwfonds waarbij het fonds garant staat voor nog niet verkochte woningen zodat de ontwikkelaar/investeerder sneller kan starten,

= opzet woonfonds dat investeerders in woningbouw aantrekt en ook garant staat. Het fonds koop de gebouwde woningen vervolgens en verdeelt die conform gewenst beleid. Na 15 jaar worden de woningen verkocht,

= aankoop geprefabriceerde woningen die vervolgens beschikbaar worden gesteld,

= extra steun voor initiatieven van woningcorporaties en anderen bovenop het stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter