Nieuws
Twee ton voor zorgproblemen

B&W hebben 202.000 euro verdeeld die de gemeente op basis van het Integraal zorg akkoord (IZA) van het rijk heeft gekregen. Het geld wordt als volgt besteed:

= extra traning Eritrese ouders Leidschendam-Noord 14.300 euro,

= extra opvoedkundige ondersteuning Eritrese ouders 30.000 euro,

= extra opleiding zorgverleners Kinderen naar een gezond gewicht 10.000 euro,

= preventiegesprekken basisscholen 70.000 euro,

= praktijk ondersteuning huisartsen niet-medische problemen 78.000 euro,

= uitbouw sociaal servicepunt medische dienstverlening 30.000 euro,

= onderzoek voorzieningen jongeren met mentale problemen 5000 euro,

= bijeenkomsten deskundigen geestelijke gezondheidszorg 2000 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter