Nieuws
Bezwaar tegen verkeersbesluit Heuvelweg
Onlangs besloten B&W om links af slaan op de Heuvelweg richting Lavendel en Via Verdi te verbieden. Nu laat de gemeente weten dat er tegen dat besluit bezwaar gemaakt kan worden: ‘Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders’. Lees meer op de webpagina: Bezwaar en beroep‘, zo luidt de boodschap.
B&W doen tevens uit de doeken waarom ze het besluit hebben genomen: ‘In februari 2023 is de eerste publicatie van het verkeersbesluit voor de aanpassing aan de Heuvelweg gepubliceerd. Nu publiceert de gemeente het verkeersbesluit opnieuw via de website: Overheid.nl Met als doel om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren op het kruispunt bij het politiebureau. Maar ook het verbeteren van de doorstroming op de Heuvelweg vindt de gemeente belangrijk.

In diverse bijeenkomsten is de aanpassing besproken en zijn er gesprekken met bewoners gevoerd. Met als resultaat dat er enkele aanpassingen in het verkeersbesluit zijn  aangebracht. Een aantal specifieke punten waar bewoners de gemeente op heeft gewezen zijn verwerkt in dit uitvoeringsplan. Denk aan: onveiligheid bij het oversteken van de Heuvelweg bij het politiebureau; overlast van stilstaand en toeterend verkeer ter hoogte van het parkeerterrein P1 Mall; sluipverkeer wat door de wijken rijdt om de file op de Heuvelweg te mijden; bewoners die moeilijk de wijken in en uit kunnen komen’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter