Nieuws
Energietoeslag van 800 euro

De gemeente keert éénmalig 800 euro per huishouden uit als tegemoetkoming in hoge energiekosten. De uitkering is er alleen voor mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstand voor een alleenstaande, alleenstaande ouder, gezin. Uitgezonderd van de steun zijn: degenen die in een instelling verblijven omdat zij in beginsel geen energierekening hoeven te voldoen; studerenden tot 27 jaar (want uitgesloten van het recht op algemene bijstand); jongeren tot 21 jaar (ouders nog onderhoudsplichtig en die worden dus geacht bij te dragen in de (extra) kosten); ingezetene met enkel een briefadres (hoeft doorgaans geen energierekening te voldoen). De toeslag wordt ambtshalve toegekend. Degenen waar dat niet gebeurt doch die toch menen in aanmerking te komen voor de toeslag, moeten de 800 euro voor 1 februari 2024 bij de gemeente aanvragen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter