Nieuws
Speciale stoeptegels voor rookvrij gebied bij scholen

De gemeente gaat middels het aanbrengen van speciale stoeptegels het gebied rond scholen tot rookvrije zone bestempelen. Het Maartens College in Voorburg is de eerste school waar dit gaat gebeuren. In overleg met de directie zal de zone worden bepaald. Daarna kunnen andere scholen volgen.

Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. Aanleiding vormt de commotie die ontstond toen het Maartens College zelf borden op de stoep aan de Marcellus Emantslaan neerzette die aangaven dat het een rookvrije zone was. De directie had daar echter het recht niet toe; de stoep is van de gemeente.

Wethouder Jeffrey Keus: ,,Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in een gezonde omgeving opgroeien. Met deze tegels kan de school op een veilige manier aangeven dat niet alleen het schoolplein, maar ook de stoep daaromheen een rookvrije zone is.”

Wethouder Marcel Belt: ,,Wij willen dat iedereen kan opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde omgeving. Leidschendam-Voorburg heeft al verschillende rookvrije zones, bijvoorbeeld bij speeltuintjes. Er wordt een regeling gemaakt om rookvrije zones ook rondom andere scholen en maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en sportverenigingen, mogelijk te maken.”

De tegels zijn een uitnodiging om het gesprek over (niet) roken makkelijker te maken. Dit betekent dat er geen rookverbod is dat door de gemeente wordt gehandhaafd. Degene die de tegel aanvraagt is verantwoordelijk voor het aanspreken van rokers in die zone.

Ajolt Elsakkers, rector bij het Maartens College: ,,Als kinderen leeftijdsgenoten zien roken wordt de verleiding groter om dit ook eens te proberen. Veel rokers geven aan dat ze ooit op of rond het schoolplein zijn begonnen. Daarom willen we liever niet dat scholieren in het zicht van andere leerlingen roken.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter