Nieuws
Bericht gedeputeerde over Vlietzone

Gedeputeerde Anne Koning heeft Provinciale Staten geïnformeerd over ontwikkelingen rond de Vlietzone: het gebied tussen A4 en Vliet. Haar bericht luidt als volgt:

‘Nadat ik u in november 2022 het Toekomstbeeld voor de Vlietzone heb aangeboden, hebben ook de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Leiden en de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland in het voorjaar van 2023 dit Toekomstbeeld vastgesteld. De gemeente Den Haag heeft besloten het Toekomstbeeld niet formeel vast te stellen, maar wel aangegeven het te hanteren als uitgangspunt voor de uitwerking. Ik ben met de gemeente Den Haag in overleg over de (integrale) aanpak van de Vlietzoom vanuit de verschillende bestuurlijke opdrachten, zoals het Woonwerkakkoord Haaglanden , de Bestuursovereenkomst Binckhorst (over de bedrijvencompensatie op de GAVI-kavel; zuidoost kom Prins Clausplein) en de verdere uitwerking van het Toekomstbeeld Vlietzone. Dit moet leiden tot een nieuw Haags omgevingsplan voor de Vlietzoom. Onder regie van de provincie, in samenwerking met de betrokken gemeenten, starten binnenkort het verkeersonderzoek voor de Westvlietweg (inclusief een variant in combinatie met de ontsluiting van de GAVI-kavel) en een verkenning voor het ‘Sportpark van de toekomst’ in de Vlietzoom. Deze onderzoeken zijn belangrijke bouwstenen voor het integrale omgevingsplan voor de Vlietzoom en geven mede invulling aan de moties 11697 (over regie in de Vlietzone) en 11708 (over recreatie langs de Vliet)’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter