Nieuws
Strippenkaart voor bezoek aan afvalstation

Per 1 januari voert Avalex een strippenkaart in voor bezoek aan een afvalstation (milieustraat). De eerste twaalf bezoeken in een jaar blijven gratis, voor elk extra bezoek dient minstens 19 euro, mogelijk meer want het tarief voor 2024 staat nog niet vast, betaald te worden. Dat heeft wethouder Marcel Belt bekend gemaakt in een brief aan de gemeenteraad.

‘Als mensen hun grofvuil inleveren bij de milieustraat doen zij dat via het aanbieden van hun afvalpas. Op basis van deze gegevens heeft Avalex een goed beeld van de frequentie van bezoeken door inwoners. Hieruit blijkt dat een zeer kleine groep inwoners (0,6% van het aantal huishoudens) vaker dan 12x per jaar de milieustraat bezoekt. De frequentie is in sommige gevallen zo hoog (met uitschieters tot 63 bezoeken in een jaar) dat het sterke vermoeden bestaat dat (kleine) bedrijven gebruik maken van de milieustraat en hiermee verantwoordelijk zijn voor 14% van de kosten voor de milieustraat die via de Dienstverlenings overeenkomst door de gemeente worden betaald.

Dit is een ongewenste situatie omdat (a) Avalex op basis van de wet Markt en Overheid geen bedrijfsafval mag inzamelen en (b) bedrijven daarom ook geen afvalstoffenheffing betalen en daarmee niet betalen voor de inzamelmiddelen van Avalex. De kosten van het gebrachte grofvuil (waarschijnlijk bedrijfsafval) komen daarmee bij de inwoners terecht. En dat is niet de bedoeling.

Om dit veelgebruik te ontmoedigen, heeft de directie van Avalex aan de opdrachtgevende wethouders en het bestuur voorgesteld om een strippenkaart in te voeren voor het gebruik van de milieustraat. Op die manier zijn de eerste 12 bezoeken in een jaar gratis. Daarna dient per bezoek een vastgesteld tarief van rond de € 19 betaald te worden. Boven op een eventuele bijdrage voor betaalde stromen grofvuil zoals asbest en bouwafval die ook voor inwoners gelden.

De verwachte besparing die dit voor de gemeente oplevert is ongeveer € 30.000 per jaar. Het college van B&W hecht er waarde aan om het signaal af te geven, dat wordt opgetreden tegen misbruik van diensten waar inwoners via de afvalstoffenheffing voor betalen. De maatregel gaat in per 1 januari 2024’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter