Nieuws
Vleermuizen zitten bouw De Star dwars

De partijen die aan De Star Leidschendam 155 woningen willen bouwen hebben daarvoor een ontheffing op grond van de Wet natuurbeheer nodig. Dit vanwege vleermuizen in het gebied. De ontheffing is inmiddels aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Uitsluitsel is niet voor december 2024 te verwachten.

Dat heeft wethouder Philip van Veller (financiën) de gemeenteraad bericht. Dit bij een overzicht van de grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoel polder (KPP) en De Star. De gemeente denkt nu 6,8 miljoen euro verlies te boeken op die projecten. Met het risico dat het nog 3,6 miljoen euro meer wordt.

De bouwers aan De Star (Wooninvest en WDevelop) willen de grond nu al wel gaan voorbelasten. Dat duurt zo’n 8 maanden. Daar is wel vergunning voor nodig in afwijking van het bestemmingsplan. De bouwstart is voor 2025 voorzien.

Bij Vlietvoorde (bouwgebied rondom Veursestraatweg tussen bebouwde kom Leidschendam en gemeentegrens Voorschoten, red.) wordt met de ontwikkelaars overlegd over het bouwen van andere woningtypes. Dit nu dure woningen voor economische ontwikkelingen moeilijker verkoopbaar blijken. Begin 2024 moet daarover duidelijkheid zijn, ook over de financiële gevolgen voor de gemeente.

Inzake KPP meldt Van Veller dat op de plek van het voormalige Total tankstation sociale huurwoningen zijn voorzien met op de begane grond voorzieningen die de buurt ten goede komen zoals een gezondheidscentrum. Over dat centrum lopen al gesprekken met huisartsen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter