Nieuws
‘We moeten radicaal vergroenen’

‘We moeten radicaal vergroenen’. Dat stelt wethouder Marcel Belt in het Groenactieplan 2024-2026. De klimaatverandering maakt dat nodig. Die zorgt voor wateroverlast, droogte en hitte met gevolgen voor gezondheid, veiligheid, huis en tuin. Bovendien hebben plant- en diersoorten eronder te lijden.

Belt wil niet alleen meer groen realiseren, de kwaliteit van bestaand groen moet omhoog. Bij groenbeheer wordt ‘netheid’ vervangen door het dienen van de biodiversiteit. De gemeente zelf gaat bij alle projecten de natuur betrekken (natuurinclusief werken). In de openbare ruimte wordt steen vervangen door groen. Initiatieven van bewoners voor vergroening willen B&W gaan steunen.

Voor het actieplan is geen extra geld uitgetrokken. Belt put uit middelen die voor duurzaamheid zijn gereserveerd. Daar trekt hij ook 2023 bij. Over de gehele periode (2023-2026) heeft hij zo 1,1 miljoen euro ter beschikking. Indien nodig wil de wethouder de gemeenteraad om extra geld vragen. Wel is al besloten in 2024 een stadsecoloog aan te stellen.

In maatregelen – die overigens voor een deel al bestaand beleid zijn – maakt Belt onderscheid tussen straat, wijk en gemeente.

= Straat: geveltuintjes, tegelwippen, groene gevels en daken, inwoners adopteren groen, uitdelen plantenpakketten, aanleg tiny pools, tuinmetamorfose, egelgangen in schuttingen, ophangen nestkasten, opzet mussentorens, stimulans gebruik regenton, schuttingen vervangen door hagen,

= Wijk: bij rioolvervanging vergroenen omgeving en apart systeem voor afvoer regenwater, aanleg tiny forest, aanbrengen onderbegroeiing, aanleg mussenbosjes, hulp bij bewonersinitiatieven, groene schoolpleinen, vergroenen omgeving bij herbestrating,

= Gemeente: beheer afstemmen op tien icoonsoorten (mus, scholekster, 3 doornige stekelbaars, glassnijder, weidehommel, gewone pad, egel, rosse vleermuis, gewoon biggenkruid, kattenstaart), natuurinclusief beheer, vergroening bij onderhoudswerken, verharding vervangen door groen, natuurvriendelijke oevers, zichtbaar maken bomensoorten (stadsarboretum), herstel landschapselementen, versterken bomenlanen, herstel biodiversiteit, ander snoeibeleid knotwilg, training medewerkers inzake biodiversiteit en ecologie, aanplant 200 bomen per jaar, aanleg faunatunnels, aanplant laanbomen ten behoeve van vliegroutes vleermuis, aanpassen sterkte openbare verlichting, droogtebestendige beplanting, betere waterkwaliteit stimuleren.

De wethouder heeft onderzoek laten doen waar er in de gemeente nog extra groen zou kunnen komen. Op basis van die lijst en de inbreng van inwoners zijn voor de periode 2023/2024 160 plekken gevonden, voor 2025 en later nog eens zo’n aantal. Die staan allemaal in het plan genoemd met de actie die ter plekke voorzien is.

Belt kondigt ook het volgende aan: onderzoek naar het optimaliseren van Park Arentsburg Voorburg (2024), onderzoek naar vergroening Herenstraat Voorburg en Damlaan Leidschendam door klimplanten (2024), onderzoek naar een groener Stationsplein Voorburg (2024), onderzoek naar een groener Damcentrum Leidschendam (2024), onderzoek faunaverbindingen onder Veursestraatweg Leidschendam (2024), nieuw plan voor Leidschendammerhout (2024), onderzoek eekhoornpassages Parkweg/Prins Bernhardlaan/Mgr. Van Steelaan Voorburg (2025), vervangen tegels parkeerplaatsen Fluitpolderplein Leidschendam, tennispark Overdam Leidschendam, sportpark Kastelenring Leidschendem door grastegels (2025-2026).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter