Nieuws
Bouw Vlietland uit bestemmingsplan landelijk

B&W hebben het deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland waar 222 recreatiewoningen voorzien zijn, uit het bestemmingsplan landelijk gehaald. Dat blijkt uit een nieuwe ter inzage legging van het bestemmingsplan landelijk dat in 2021 werd gepresenteerd. De nu ter inzage gelegde variant is bestemmingsplan landelijk-2 gedoopt.

B&W formuleren hun besluit aldus: ‘Het plangebied Vlietland Noordoost 2005 dat onderdeel uitmaakt van de Beheersverordening 2017 Leidschendam-Voorburg maakt geen deel meer uit van het plangebied. Binnen het plangebied Vlietland Noordoost 2005 spelen momenteel nog diverse ontwikkelingen, waaronder de inmiddels lopende planprocedure voor de doorontwikkeling van Vlietland Noord en discussie over de toekomstige planologische regeling voor de rest van het recreatiegebied. Dit behoeft dus een separate planologische procedure. Het doel van het bestemmingsplan Landelijk-2 is namelijk het zoveel mogelijk harmoniseren van de bestaande planregels, ter voorbereiding op de Omgevingswet’.

Vorig jaar legden B&W een ontwerp bestemmingsplan Vlietland Noord doorontwikkeling ter inzage. Daarin is de bouw van de 222 woningen opgenomen. Tegen het plan is grote maatschappelijke en politieke weerstand ontstaan. Het definitieve ontwerp zou nu in de eerste helft van 2024 naar de gemeenteraad komen. In het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005 stonden de recreatiewoningen ook al, maar dan deels als hoogbouw. In het stuk over de doorontwikkeling is dat vervangen door laagbouw (grondgebonden).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter