Nieuws
Nastoot verkiezing Tweede Kamer

In Leidschendam-Voorburg zijn bij de Tweede Kamerverkiezing 43.901 geldige stemmen uitgebracht, 117 ingeleverde stembiljetten waren ongeldig, 60 waren blanco. Er moesten hertellingen gedaan worden bij de stemresultaten van de stembureaus De Parachute, sporthal Essesteijn, De Mantel, WZH Schoorwijck, dienstencentrum Duivenvoorde en wijkcentrum De Plint. Dat blijkt uit het officiële proces-verbaal van de verkiezing.

Alle 26 partijen die aan de stembusgang deelnamen, kregen stemmen. De minste De Politieke partij voor Basisinkomen. Te weten 3. Op de diverse lijsten stonden vijf inwoners van de gemeente. Die scoorden aldus: Margreet de Vries (D66) 40 stemmen, Mahjoub Mathlouti (D66) 16 stemmen, Liesbeth van der Heide (CDA) 157 stemmen, Martin Oostenbrink (BBB) 35 stemmen, Jip Bloem (LEF) 6 stemmen.

Het proces-verbaal vermeldt ook bezwaren, onregelmatigheden en bijzonderheden zoals:

= de benaming Gemeentehuis is verwarrend, moet Raadhuis zijn,

= stemhokjes zijn vanaf de galerij zichtbaar,

= in Mariënpark is geen stembureau, bewoners moeten te ver lopen,

= de informatie over een schriftelijke volmacht is onduidelijk,

= er is onvoldoende privacy omdat het stemformulier te groot is,

= gordijntjes ontbreken bij de stemhokjes,

= GroenLinks reclame bij het winkelcentrum,

= iemand die kwam stemmen gooide per ongeluk zijn sleutels in de stembus,

= er werd een stempas op straat gevonden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter