Nieuws
Samenwerking bij jeugdhulp ‘moeizaam’

De samenwerking tussen gemeenten en organisaties actief in de jeugdhulp verloopt binnen de regio Haaglanden, waar Leidschendam-Voorburg deel van uitmaakt, moeizaam. Er is sprake van een permanente ‘worsteling’. De samenwerking kan alleen fundamenteel verbeteren als de cultuur bij alle betrokkenen verbetert en er meer onderling vertrouwen ontstaat.

Dat schrijft het bureau Berenschot in een analyse van de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Tien gemeenten werken daarin onder leiding van Den Haag samen. Eerst stond dat model bekend als H10, nu als Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bureau zorgt voor de inkoop van hulp en de administratie ervan. De kosten van jeugdhulp stijgen jaarlijks. Pogingen dat door maatregelen tegen te gaan zijn tot nu toe mislukt.

Berenschot maakte de analyse nu de gemeente Den Haag heeft besloten een deel van de jeugdhulp weer zelf in te gaan kopen en te bekostigen. Bovendien stapt Voorschoten per 1 januari uit het samenwerkingsverband. Die gemeente sluit zich aan bij een Leids model. Beide zaken hebben invloed op de samenwerking via het Servicebureau.

Berenschot geeft aan dat er nog veel zaken ‘in wording’ zijn. Het is tegelijk zaak te komen tot lange termijn afspraken. De gevolgen van de besluiten van Den Haag en Voorschoten moeten zo klein mogelijk gehouden worden. De resterende gemeenten dienen daartoe samen besluiten te nemen.

De Haagse stap ‘hoeft niet direct van (negatieve) invloed te zijn op de overige gebieden waarop wordt samengewerkt in de jeugdregio Haaglanden’, stelt Berenschot. ‘Tegelijkertijd signaleren we wel dat de communicatie rondom het Haagse model bij regiogemeenten wantrouwen en weerstand heeft opgeroepen. Dit vergt aandacht en reparatiewerk’. Dat laatste moet niet alleen qua structuur van de jeugdhulp maar ook in de onderlinge betrekkingen, stelt Berenschot.

 

Berenschot noemt ook nog enkele andere problemen die aandacht vragen. Zoals een tekort aan personeel, stijgende kosten, een dekkend zorgaanbod, relatie tussen lokaal en regionaal. Het personeelstekort vraagt dat de betrokken partijen elkaar niet beconcurreren en proberen personeel te behouden. Inzake kosten pleit Berenschot voor een strategisch, inhoudelijk partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders inzake inkoop van zorg en administratieve lasten. De regiogemeenten moeten een onderlinge afspraak maken over een dekkend zorglandschap en hoe zij dat vorm geven. Ook zijn afspraken nodig over lokaal en regionaal ingekochte zorg, op- en afschaling, taken en verantwoordelijkheden van lokale teams, inkoopvoorwaarden.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter