Nieuws
Meer geld voor cultuur blijft uit

B&W trekken vooralsnog niet meer geld uit voor cultuur. Dat valt op te maken uit een bericht van verantwoordelijk wethouder Marcel Belt aan de gemeenteraad. Belt geeft daarin aan tegen de zomer 2024 een Cultuurvisie bij de gemeenteraad te willen delen met de gemeenteraad. Adviesbureau Berenschot heeft de wethouder geadviseerd het budget voor culturele voorzieningen te laten stijgen aan de hand van de groei van het aantal inwoners van de gemeente. Dat advies zou zijn weerslag moeten krijgen in de Cultuurvisie. De gemeenteraad zal die niet eerder dan het najaar 2024 behandelen. Dat ligt de gemeentelijke begroting 2025 al voor. Indien de gemeenteraad akkoord zou gaan met extra middelen voor cultuur, zouden die pas in 2026 beschikbaar komen. Dat is het laatste jaar voor de huidige coalitie. In maart 2026 zijn gemeenteraadsverkiezingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter