Nieuws
Woningbouw Stompwijk stokt

Er komt vooralsnog weinig terecht van de plannen om nieuwe woningen te bouwen op drie locaties in Stompwijk: Zustersdijk (oude dorpshuis), Dr. van Noortstraat (locatie Fontein) en Van Santhorststraat (Wit Gele Kruisgebouw). Het zou in totaal gaan om 67 tot 72 woningen.

Tijdens een beraad van de Adviesraad Stompwijk bleek dat er voor Zustersdijk nog geen sloopvergunning is afgegeven voor het oude dorpshuis. De vergunning moet komen van de Omgevingsdienst Haaglanden. Tot de sloop werd al onder het vorige college van B&W, dat er tot medio 2022 zat – besloten. Er werd ook al geld voor vrijgemaakt. Ter plekke zouden 30 woningen moeten komen.

Aan de Dr. van Noortstraat wil ontwikkelaar Niersman 19 koopwoningen bouwen plus 8 sociale woningen. De concept plannen daarvoor zijn al meer dan een jaar geleden gepresenteerd. De bouwlocatie blijkt echter vervuild. De bodem dient gesaneerd te worden. Daarvoor moet eerst een plan opgesteld worden. Daarna moet de Omgevingsdienst Haaglanden dat goedkeuren voordat gestart kan worden. Extra obstakel: het betreft meerdere grondeigenaren.

Aan de Van Santhorststraat wil woningcorporatie Vidomes 10 tot 15 sociale woningen realiseren. Ook dat was al jaren geleden bekend. Vidomes maakt nu een ontwerp studie. Daarna moeten de gemeente daar eerst nog over oordelen voordat er verder aan gewerkt kan worden. Inmiddels is de sloop van het Wit Gele Kruisgebouw ter plekke wel aangepakt.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter