Nieuws
Groei woonwijken kan door gaan

B&W voelen er niets voor de groei in wijken te beperken als er onvoldoende mogelijkheden zijn om ook voldoende voorzieningen voor de bewoners te realiseren. Dat heeft wethouder Philip van Veller het CDA-gemeenteraadslid Liesbeth van der Heide bericht in antwoorden op vragen. ‘Vooralsnog ziet het college hier geen aanleiding toe’, aldus de wethouder.

B&W zijn bezig om in het kader van de Omgevingsvisie de voorzieningen in de gemeente in kaart te brengen. Van Veller: ‘In de visie wordt de gewenste ontwikkeling van de gemeente geschetst. In een ‘Onderzoek beoordeling impact leefomgeving’ wordt vervolgens doorgerekend wat de gevolgen zijn van de gemaakte keuzes en wat deze bijvoorbeeld betekenen voor de voorzieningen. Hierna kan een beter beeld worden gegeven van de eventuele extra behoefte aan voorzieningen in verband met de toename van het aantal woningen. Het college geeft er de voorkeur aan om hier niet op vooruit te lopen’.

Het raadslid stelde de vragen naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State inzake een bouwproject in de Haagse wijk Bezuidenhoutseweg. De Raad stelde dat de aanwezigheid van voldoende voorzieningen binnen aanvaardbare afstand van het bouwplan geen reden is de vergunning te weigeren. Ook kan de Den Haag niet verplicht worden hierin te voorzien.

Van Veller erkent dat de druk op voorzieningen in Leidschendam-Voorburg kan toenemen als Den Haag daarin onvoldoende voorziet. B&W hebben echter geen informatie of signalen dat zulks nu al het geval is. ‘Het college houdt dit nauwlettend in de gaten. De beschikbaarheid van voorzieningen in de beide gemeenten is tijdens ontmoetingen regelmatig onderwerp van gesprek. Hierin benadrukt gemeente Den Haag dat voorzieningen hun aandacht hebben’. (foto gemeente LV)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter