Nieuws
Meer subsidie voor lokale energie-initiatieven
Door het subsidieplafond met €2 miljoen te verhogen heeft de provincie Zuid-Holland voor de komende 4 jaar €2.250.000 beschikbaar gesteld ter voorbereiding en realisatie van projecten van lokale energie-initiatieven, waardoor duurzame energie toegankelijk wordt voor meer mensen. De subsidieregeling is beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het duurzaam opwekken van energie via kleinschalige zonnedaken, het opzetten van lokale warmte-initiatieven, het starten van energiebesparingsprojecten of het creëren van een lokaal energiesysteem.
Gedeputeerde Berend Potjer: ,,Het blijft belangrijk om ons in te zetten voor een rechtvaardige energietransitie. Wij stimuleren initiatieven van onderop: van onze energiecoöperaties en andere lokale initiatieven. Via lokale netwerken en sleutelfiguren in de wijken worden inwoners meer betrokken, waardoor zij meer eigenaar van de energietransitie en energieprojecten in Zuid-Holland worden.”

Heeft u een lokaal energie-initiatief en wilt u een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst voor Zuid-Holland? Dien dan een aanvraag in voor de subsidieregeling  Lokale initiatieven in de energietransitie 2023 Het geld is beschikbaar tot eind 2027. Wie als eerste een volledige aanvraag indient die voldoet aan de voorwaarden, is als eerste aan de beurt. Voor vragen en/of hulp neemt u contact op met het klantencontactcentrum van de provincie (zuidholland@pzh.nl) of kijk op lokale initiatieven webpagina van de provincie Zuid-Holland

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter