Nieuws
Kleine 30.000 woningen extra mogelijk

In Zuid-Holland kunnen minstens 28.800 woningen extra gerealiseerd worden door in stadswijken gebouwd tussen 1965 en 1992 bestaande flats te voorzien van een extra etage (optoppen), aan kopgevels of in oksels van gebouwen extra woningen te realiseren (aanplakken) dan wel woningen in de plint te realiseren (begane grond, uitplinten). Dat is gebleken uit een onderzoek dat de Stec Groep heeft gedaan voor de provincie Zuid-Holland. Bij de extra woningen gaat het vooral om woningbezit van woningcorporaties.

Volgens gedeputeerde Anne Koning is het tekort aan betaalbare woningen in de provincie ‘nijpend’. ,Daarom heeft de provincie de ambitie om tussen 2022 tot en met 2030 235.460 woningen te bouwen. Dat doet de provincie niet zelf, maar we trekken alles uit de kast om te zorgen dat de woningen er komen’.

‘In onze naoorlogse wijken schuilt onbenut potentieel voor het toevoegen van extra betaalbare woningen, zonder dat er nieuwe locaties nodig zijn. Dat kan door het optoppen, aanplakken en uitplinten van bestaande woningen’.

Volgens Koning hebben de betrokken panden constructief vaak een overwaarde en zijn bestemmingsplannen ruimer in eisen voor maximale bouwhoogten. Zij rept ook over een koppeling met thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie binnen het bestaande gebouw.

In Leidschendam-Voorburg is op twee plaatsen aan ‘optopping’ voorzien: Frederik Hendriklaan 2-196 in Leidschendam (16 woningen) en De Tol 1-249 in Leidschendam (36 woningen). In beide gevallen gaat het om projecten van woningcorporaties. (foto: dakopbouwdenhaag.nl)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter