Nieuws
Regels AirBnB in nieuwe verordening

B&W willen in een nieuwe huisvestingsverordening die komend jaar gemaakt wordt, regels opnemen ten aanzien van woningverhuur via AirBnB en soortgelijke platforms. Dat heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht. Volgens CDA-gemeenteraadslid Liesbeth van der Heide staan er bij AirBnB nu 173 adressen binnen de gemeente geregistreerd. In 2020 waren dat er nog 9.

Om overlast te voorkomen, de leefbaarheid te beschermen en ervoor te zorgen dat woningen ook gebruikt worden om erin te wonen en niet als hotel dienen, wilde Van der Heide dat B&W een overeenkomst met AirBnB sloten voor het innen van toeristenbelasting en het vastleggen van een maximale huurtermijn.

Volgens Van Veller int de gemeente al toeristenbelasting bij verhuur door AirBnB en andere platforms. Daarbij zijn er ‘geen problemen’. Daarnaast houden ambtenaren de ontwikkelingen in de gaten. Indien het vermoeden ontstaat dat er verhuur plaats vindt krijgt de eigenaar een brief.

De wethouder stelde dat een registratie al dan niet gekoppeld aan een vergunningplicht een enorme administratie bij de gemeente vergt. Daarnaast wees hij erop dat de gemeente al een zelfbewoningsplicht kent.

Afgesproken werd dat er nu regels komen in de nieuwe huisvestingsverordening. Tot dan moet de gemeente van de raad, die unaniem was, er alles aan doen de situatie ‘beheersbaar’ te houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter