Nieuws
Volop baggerwerkzaamheden in de parken

Stadsbeheer meldt dat vijvers en sloten in onder andere Park Veursehout, ’t Lien, de Rietvink en het Raadhuiskwartier in Leidschendam en in Essesteijn in Voorburg komende periode worden gebaggerd. Een baggerboot haalt dan het slib van de waterbodem. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 11 december tot en met vrijdag 29 maart.

Slib bestaat vooral uit plantenresten die zich door de jaren heen hebben opgestapeld. Hierdoor worden watergangen (vijvers, sloten en vaarten) ondieper. Door het slib te verwijderen, komen de watergangen niet of minder snel droog te liggen. Ook zorgt baggeren voor voldoende ruimte in de watergang om wateroverlast bij bijvoorbeeld extreme regenbuien te verminderen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. Het baggeren is ongeveer eens in de 8 tot 10 jaar nodig.
In alle watergangen wordt een gedeelte van de bodem met rust gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen. Na het baggeren wordt het slib afgevoerd naar een baggerdepot. Daar kan het indrogen waarna het ter plaatse verwerkt wordt als ophoging.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter