Nieuws
Probleem met Nationaal park Hollandse Duinen

Het Nationaal park Hollandse Duinen heeft deze status nog steeds niet formeel. Aanleiding vormt een conflict tussen het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) en de partijen die in het nationaal park samenwerken: provincie Zuid Holland, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea, Staatsbosbeheer en de Stichting nationaal park Hollandse duinen. Het conflict gaat over de begrenzing van het park; de glastuinbouw, bebouwd gebied en bollenteelt binnen het park. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe statusaanvraag voor het park. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in een brief aan Provinciale Staten bericht. Er wordt al sinds 2017 aan de oprichting van het Nationaal park gewerkt. Dat park zou een gebied moeten beslaan tussen de Maaslantkering (bij Hoek van Holland) en de Langevelderslag (Noordwijk) en vanaf de zee tot 8 kilometer landinwaarts (kasteel Duivenvoorde).

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter