Nieuws
Subsidie voor duurzamere verenigingen en stichtingen

Om te zorgen voor een groene en toekomstbestendige gemeente is het belangrijk dat ook verenigingen en stichtingen kunnen verduurzamen. Daarom wil de gemeente hen nog meer stimuleren en ondersteunen bij energie besparen, vergroenen en het scheiden en/of opruimen van afval. Jaarlijks komt hiervoor € 15.000 beschikbaar.

Sport-, wijk-, culturele-, maatschappelijke-, en scoutingsverenigingen en stichtingen kunnen de subsidie aanvragen als zij hun vereniging of stichting willen verduurzamen. Het maximum subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leden van de vereniging of stichting. Verenigingen tot 500 leden mogen maximaal € 1000 aan subsidie aanvragen. Verenigingen met een ledenaantal vanaf 500 tot 1000 leden maximaal € 2000. En verenigingen met meer dan 1000 leden een maximumbedrag van € 3000.

De subsidie voor duurzame initiatieven is een aanvulling op het bestaande aanbod van duurzaamheidsregelingen voor het verenigingsleven. Bij Vlietwensen kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven gericht op het verbeteren van de buurt. Bij het Rijk kunnen (amateur)sportorganisaties subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op onder meer energiebesparing. Dit heet de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’: BOSA.

Ook voor 2023 is subsidie voor duurzame initiatieven beschikbaar. Verenigingen en stichtingen moeten vooraf aan de uitvoering subsidie aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter