Nieuws
Delfland verhoogt waterschapsbelasting

Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland – waar Voorburg onder valt – betalen in 2024 meer waterschapsbelasting. Voor huurders zal dat gemiddeld 20 euro zijn, voor woningeigenaren 30. Die stijging wordt veroorzaakt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap. Bovendien wordt het door onder andere klimaatverandering steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden.

Delfland staat voor forse opgaven en uitgaven. Delfland blijft hard werken aan veilige dijken en het beperken van wateroverlast en watertekorten. De waterkwaliteit in ons gebied staat onder druk door intensief gebruik van het land. Ook komen er steeds meer stoffen in het water terecht die daar niet in horen. Daardoor wordt het moeilijker en dus duurder om het water schoon, gezond en levend te houden.

Ook investeert Delfland in een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen. Die zuivering is nodig omdat er steeds meer mensen in Delfland komen wonen en steeds meer bedrijven zich in het gebied vestigen. Bovendien moet een zuivering aan steeds strengere eisen voldoen. Het is onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat ook is voor de belastingbetalers in het gebied.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter