Nieuws
CDA gaat voor wijkontwikkeling

Het CDA dient bij de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in om de leefbaarheid, sociale cohesie en binding in wijken te versterken. Fractievoorzitter Ron van Duffelen: ,,Met ons initiatiefvoorstel zetten wij in op wijkontwikkeling. Het draagt bij aan het welzijn als inwoners in hun wijk met elkaar in contact komen, elkaar ondersteunen en initiatief nemen voor hun eigen leefomgeving. Samen maken we onze wijken, samen geven we invulling aan onze wijk, aan onze gemeenschap. Daarin dient de gemeente te investeren en precies dat willen wij dus bereiken met ons voorstel.’’

Het CDA stelt voor dat de gemeente in twee wijken een proefproject opzet. In die wijken zou een platform opgericht moeten worden waarin inwoners, verenigingen en ondernemers samenkomen als vast aanspreekpunt voor de gemeente en als klankboord kunnen dienen namens hun wijk. Het platform kan in samenwerking met de gemeente een wijkagenda opstellen met plannen inzake leefbaarheid en thema’s zoals groen of recreatie opstelt. Het CDA stel voor om de gekozen wijken budgetten te geven waaruit inwoners, verenigingen en ondernemers geld kunnen besteden om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de plannen. De gemeente moet haar eigen beleid ook afstemmen op de wijkagenda’s.

,,Wijkbewoners weten zelf het best wat hun wijk nodig heeft, wat er speelt in hun wijk. De kracht hiervan benutten is van groot belang”, aldus CDA-gemeenteraadslid Jorrit Koster. ,,Als we om ons heen kijken zie je dat steeds meer gemeenten het belang van wijken erkennen en versterken. Lokale gemeenschappen zijn een groot goed en daar dienen we in te investeren, ook in Leidschendam-Voorburg.” ,,Ons voorstel wil de kracht van de samenleving benutten. Wij staan daarom open voor de ideeën vanuit de samenleving op ons voorstel”, zegt Van Duffelen. ,,De tijd voor wijkgericht beleid is nu. Het CDA hoopt dat andere fracties dat ook inzien en met ons willen vormgeven aan hoe dat er uit kan zien. Wij doen hiermee de eerste stap.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter