Nieuws
VVD zorgen over transformatorhuizen

VVD-gemeenteraadslid Guus Beek maakt zich zorgen over berichten dat er in wijken en straten tienduizenden extra transformatorhuizen moeten komen vanwege de energie omwenteling en de noodzaak energie netwerken uit te breiden. Hij heeft daarover vragen aan B&W gesteld:

= Hoeveel transformatorhuizen verwacht het college van B&W dat er de komende jaren in Leidschendam-Voorburg neergezet moeten gaan worden,

= Is er al een tijdspad van installatie bekend dan hoe ziet dit tijdspad eruit,

= Waar komen deze huisjes te staan,

= In hoeverre vindt over de locatie waar dergelijke behuizingen worden geplaatst overleg plaats met de gemeente? Wat is hierin de formele procedure en wat verwacht de gemeente hierin van de energiepartner(s),

= Op grond van welke wetsbepalingen kunnen dergelijke gebouwtjes vergunningvrij worden geplaatst,

= Welke middelen of instrumentaria ziet het college om regie op deze operatie te nemen? De VVD vindt we dat we voorzichtig om moeten gaan met de al schaarse (groene) ruimte en de karakteristieke wijken in onze gemeente,

= zijn of kunnen er regels worden gesteld aan de locatie, bijv. in relatie tot natuurgebieden, cultuur-historische objecten en/of de nabijheid van woningen,

= Wat zijn de voorschriften inzake een maximaal geluidsniveau en eventuele straling,

= Transformatorhuizen kennen verschillende groottes en verschijningsvormen. Weet het college hoe de huizen eruit gaan zien, dan wel hoe oefent het college hier invloed op uit? Waarom wel, waarom niet,

= Welke regels hebben wij binnen de gemeente met betrekking tot het plaatsen van objecten zoals deze voorzieningen op voetpaden of speelveldjes,

= Hoe zorgen we ervoor dat deze objecten geen obstakel gaan vormen voor voetgangers en of mindervaliden? Overleg met de buurt kan leiden tot mooie oplossingen/plekken die ook draagvlak hebben in de buurt,

= Hoe gaan omwonenden betrokken worden bij de bepaling van de plek van transformatorhuizen,

= Ziet het college kans om samen met de buurt de transformatorhuizen te veranderen in een kunstobject?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter