Nieuws
Nieuw verkeersmodel

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) waar Leidschendam-Voorburg onderdeel van uitmaakt heeft een nieuw verkeersmodel laten maken. In het model worden verkeersstromen van 2020 vergeleken met 2030 en 2040.
Het model beschrijft:

= het aantal verplaatsingen per auto, fiets, openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus),

= vijf verschillende redenen voor verplaatsing (woon-werk, zakelijk, woon-winkel, woon-school en overig),

= verplaatsingen ochtendspits (7.00-9.00 uur), avondspits (16.00-18.00 uur) en restdagperiode.

Er worden ook vier voor/natransport-combinaties aangegeven: fiets-openbaar vervoer-lopen, lopen-openbaar vervoer-fiets, fiets-openbaar vervoer-fiets en lopen-openbaar vervoer-lopen.

In het model wordt ervan uitgegaan dat mensen in de toekomst meer met het openbaar vervoer en per fiets reizen, en minder met de auto.

Het model geeft inzicht in de toekomstige verkeersbelasting. Zo kunnen effecten op vervoersstromen worden berekend, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen.

Gemeenten kunnen het model gebruiken bij het maken van beleid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter