Nieuws
Klimaatmaatregelen kosten 400 miljoen

De gemeente Leidschendam-Voorburg moet 134,4 miljoen investeren in maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering – wateroverlast, hittestress, droogte – tegen te gaan. De inwoners zelf moeten 104,7 miljoen euro investeren. Het gaat om de kosten tussen nu en 2050. Het onderhoud van alle genomen maatregelen nog vergt nog eens 5,8 miljoen euro per jaar.

Dat staat in het rapport ‘Klimaatadaptieve bestaande stad’ dat het bureau Nelen en Schuurmans voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben gemaakt.

Voor heel Zuid-Holland gaat het om gemeentelijke investeringen van 7 miljard euro, particuliere investeringen van 5,4 miljard euro en onderhoudskosten van 313 miljoen euro per jaar.

Het bureau adviseert de gemeenten om per wijk te bekijken wat er nodig is zodat er geen overbodige investeringen worden gedaan en er efficiënt wordt gewerkt. Zo verschilt bijvoorbeeld de hoeveelheid steen per wijk waardoor overvloedige regen in de ene wijk voor minder problemen zorgt dan in de andere. De ene wijk heeft ook meer schaduwplekken dan de andere of is gevoeliger voor droogte.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu stelt in een brief aan Provinciale Staten dat het klimaatadaptief maken van de bestaande bebouwde omgeving één van de grote opgaven is.

‘Het is van belang dat elke geplande vervangingsopgave en al het groot onderhoud van de openbare ruimte benut wordt om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. In de praktijk is dit vaak lastig, omdat er in de reguliere meerjarenbegrotingen bij gemeenten beperkt geld is opgenomen voor klimaatadaptieve maatregelen’.

‘Het rapport van Nelen en Schuurmans geeft gemeenten handvaten om het gesprek te voeren en onderbouwde klimaatadaptieve en financiële keuzes te maken, welke ze kunnen uitwerken in realistische meerjarenplanningen’.

Het bureau is bij de berekeningen van deze maatstaven uitgegaan: bij overvloedige regen mag er geen schade ontstaan bij maximaal 70 liter regenwater per vierkante meter; voor particulier eigendom is dat maximaal 50 liter. Bij hittestress wordt uitgegaan van minimaal 30 procent schaduw in een wijk. Bij droogte gaat het om minimaal 50 procent van een wijk.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter