Nieuws
Flexwoningen blijven belangrijk in Zuid-Holland
De provincie wil in Zuid-Holland zo snel mogelijk mensen aan een thuis hebben. Eén van de oplossingen is het bouwen van flexwoningen. Dat zijn volwaardige woningen, die je snel en tijdelijk kunt neerzetten. De afgelopen jaren zijn zo duizenden mensen aan een plek geholpen, blijkt uit het rapport ‘De kloof overbrugd’ waarin de het flexprogramma van de afgelopen jaren is geëvalueerd.
Sinds 2019 is in de provincie begonnen met de bouw van flexwoningen. Met geld van de Rijksoverheid, hulp van woningcorporaties en enthousiasme bij gemeenten is veel voor elkaar gekregen. De oorlog in Oekraïne en de mensen die daardoor snel een dak boven hun hoofd nodig hebben, zijn dit soort huizen extra belangrijk geworden.

Vooral ‘spoedzoekers’ zijn op deze manier aan woonruimte geholpen. Het gaat dan om bijvoorbeeld starters, gescheidenen en dak- en thuislozen. Deze huizen zijn namelijk bedoeld als een snelle manier om aan extra sociale huurwoningen te werken. Zo ontstaat een flexibele woningvoorraad naast de bestaande bouw, een aanvulling dus.

Gedeputeerde Anne Koning: ,,In onze provincie zijn nog plekken zat waar we flexwoningen kunnen neerzetten, laten we dat doen. Naast de normale bouw is dit de manier om mensen snel aan een thuis te helpen. Ik hoop dat wethouders die kansen nog sneller gaan zien.”

De flexwoningen zijn per definitie tijdelijke oplossingen. De provincie blijft doorwerken aan permanente bouw. Flexwoningen kunnen ook op plekken gezet worden komen waar permanente woningbouw om allerlei redenen in de komende jaren niet mogelijk is. Denk aan bedrijventerreinen of leegstaande kantoren en scholen. De woningen kunnen vaak verplaatst worden en kunnen dus van locatie naar locatie. Dat betekent ook dat gemeenten op terreinen die enkel tijdelijk beschikbaar zijn woningen kunnen realiseren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter