Nieuws
Ook Den Haag beboet leerlingenvervoerder

In navolging van een aantal regiogemeenten heeft Den Haag leerlingenvervoerder Noot ook een boete opgelegd wegens het niet stipt rijden en het ontvangen van te veel klachten over het vervoer. B&W schrijven hun gemeenteraad: ‘Op basis van de cijfers over de stiptheid, maximale reisduur en aantal klachten en de duiding daarvan zien wij over de eerste vier maanden van het contract geen zichtbare verbetering van de kwaliteit van het vervoer, alleen een beperkte verbetering met betrekking tot het aantal klachten. Wij concluderen dat Noot haar dienstverlening nog niet op orde heeft. Daarom zullen wij Noot een boete opleggen voor het niet halen van de norm op contractuele kritieke prestatie indicatoren’.

‘Wij blijven uiteraard wel samen met Noot werken om de dienstverlening zo snel mogelijk te verbeteren. Daarbij kijken we ook naar inzet van alternatieve vervoersmogelijkheden en maatregelen die we kunnen nemen om de kwaliteit te verhogen. En blijft de mogelijkheid bestaan voor ouders/verzorgers om een vergoeding te krijgen voor het zelf verzorgen van het vervoer van hun kind. Het is zaak om in de komende maanden hard te blijven werken aan verbetering en waar mogelijk nieuwe initiatieven uit te werken zodat de kwaliteit omhoog gaat. Als verbetering uitblijft gaan wij vervolgstappen formaliseren en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen’.

In Leidschendam-Voorburg zijn er ook al langer problemen met Noot. Komende week praat de gemeenteraad daar over.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter