Mening
U zegt het maar: Actie voor meer natuur

‘Het Zuid-Hollands Landschap heeft dit jaar ruim 23 hectare grond aangekocht. Om hier gevarieerde natuur van te kunnen maken zoekt de stichting nieuwe donateurs. Grond aankopen, natuur ontwikkelen, maatregelen nemen om de biodiversiteit te versterken en een gebied openstellen voor bezoekers; het kost allemaal geld. Met 568 nieuwe donateurs erbij lukt het om deze plannen uit te voeren en daarmee meer natuur te realiseren in Zuid-Holland.

Het beheer van een hectare kost 1200 euro per jaar. Met een donatie van 50 euro per persoon per jaar zijn er voor de dit jaar gedane aankopen 568 nieuwe donateurs nodig. Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur van Nederland, slechts 53 vierkante meter groen per inwoner tegenover een landelijk gemiddelde van 281 vierkante meter. Bovendien is het de enige provincie waar minder natuur is dan woongebied. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich daarom in voor meer natuur en een gezondere leefomgeving voor planten, dieren en mensen. Dat doet zij met steun van 50.000 donateurs en honderden vrijwilligers. Hoe meer natuur de stichting beheert, hoe meer donateurs er nodig zijn om dit werk te kunnen blijven doen. Kijk voor meer informatie op https://www.zuidhollandslandschap.nl/  ‘.

(Zuid-Hollands Landschap)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter