Nieuws
Agrarisch natuurbeheer in de lift, ook in Stompwijk

Een verdubbeling van zogenoemde plas-drasgebieden, een forse groei van het natuurbeheer op akkerland en aanleg van hoger waterpeil in enkele polders, waardoor weidevogels makkelijker voedsel kunnen vinden. Onder meer deze veranderingen in het grondgebruik stipte voorzitter Theo van Leeuwen van agrarisch collectief De Groene Klaver aan bij de uitreiking van het eerste deelnemersbord voor agrarische ondernemers, die zich inspannen voor het behoud van plant- en diersoorten.

De voorzitter van De Groene Klaver hielp mee om het eerste bord te bevestigen bij de entree van melkveebedrijf van Paul en Marianne Ammerlaan in Stompwijk. Daar is aan de Bovenmeerweg 11 ook Melktap Maria’s Hoeve te vinden. Paul en Marianne maken al vijf jaar werk van natuurbeheer door het gebruik van ruige mest, ecologisch slootschonen, later zaaien en maaien en legselbeheer. De weidevogels doen het op zijn land steeds beter.

De Groene Klaver telt meer dan 150 deelnemers met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een aantal dat gestaag groeit. Dit zijn niet alleen melkveehouders, maar ook akkerbouwers en bollentelers. Het totale areaal met natuurbeheer is gestegen naar 2300 hectare grasland, 50 hectare akkerland en 165 hectare waterbeheer.  Van Leeuwen is trots op de gezamenlijke inspanningen van boeren en wat ze samen presteren. ,,Per saldo draait het om een zo gevarieerd mogelijk leefgebied voor dieren en planten. Wat wij doen als Groene Klaver is boeren faciliteren bij hun ambities voor natuur- en landschapsbeheer. Wij blijven zoeken naar verbeteringen, zowel voor de weidevogels alsook voor de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de daarbij passende vergoedingen.” (foto Jack Luiten)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter