Nieuws
‘Op dit moment doen we alles wat mogelijk is’

‘Op dit moment doen we alles wat mogelijk is’. Dat stellen B&W in antwoorden op vragen van PvdA-gemeenteraadslid Becir Ogric over de opvang van asielzoekers binnen de gemeente. De gemeente vangt nu zo’n 200 Oekraïners op en wil dat ook gaan doen met 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers.

B&W erkennen dat er leegstaande gebouwen en ruimten in de gemeente zijn voor de opvang. De gemeente heeft alleen ‘geen overzicht’ ter zake. De gemeente richt zich bij de opvang ‘voornamelijk’ op het eigen vastgoed. ‘Er staan wat panden leeg, maar om deze geschikt te maken voor bewoning, ook al is dit tijdelijk, zijn forse investeringen nodig en/of kan de ontwikkeling op de locatie vertragen’.

‘Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers, red.) heeft meerdere malen gevraagd wat de gemeente kan bijdragen aan opvangplekken. Gezamenlijk zijn mogelijkheden verkend en besproken zoals onder andere Appelgaarde 4-6 en Veursestraatweg 197’.

‘Het COA toetst locaties op geschiktheid aan de hand van haar eigen programma van eisen. Dit bevat ook een afweging van de beschikbare oppervlakte, duur van de beschikbaarheid en benodigde investeringen’.

‘Bovendien is voor de gemeente een belangrijk criterium dat mogelijke opvang de geplande gebiedsontwikkeling niet stagneert. Daarnaast kijken we ook in algemene zin of het haalbaar is met betrekking tot eventueel onderwijs, aanwezigheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer, gezondheidszorg etc. We hebben ook nog een forse taakstelling voor wat betreft statushouders (asielzoekers die mogen blijven, red.). Het is ook van belang deze mensen snel te huisvesten zodat er in de asielzoekerscentra ook meer opvangplekken vrijkomen. Op dit moment doen we alles wat mogelijk is’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter