Nieuws
U zegt het naar: Burendenktank stelt zich voor

‘Met de publicatie van het Plan van Aanpak gaat het HOV-project (tramverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft, red.) de volgende fase in. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hebben zich verenigd in de Buren van de Binckhorst, actieve en betrokken inwoners die kritisch en opbouwend de volgende stappen willen volgen en, waar nodig, gevraagd en ongevraagd advies willen geven.

De groep bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Van ondernemer tot rijksambtenaar en van zorgprofessional tot jurist, ingenieur of verkeersdeskundige. Ze komen van rondom het HOV-traject in Oud-Rijswijk, Overburgkade, Heeswijkstraat, Oud Voorburg, Scouting Livingstone-Miriam, Tuinluststraat, Binckhorstlaan & de omgeving en Romeinse Wijk. Ze willen de volgende stappen van het project kritisch en opbouwend volgen en punten die tot nu toe in de communicatie onderbelicht zijn gebleven voor het voetlicht brengen.

In overheidscommunicatie worden vaak indrukwekkende aantallen genoemd, wat bedoeld om een gevoel van urgentie te creëren of ambitie aan te duiden. Maar wat betekenen deze aantallen nu precies? De burendenktank heeft dit onderzocht. Er wordt gesproken over 20.500 nieuwe woningen in het CID-gebied en 12.500 voor het
Binckhorst-gebied. Belangrijk om te weten is dat de Binckhorst een integraal onderdeel is van het CID-Binckhorst-gebied. Op de kaart zijn de buurten van het CID-gebied te zien. Naast woningen is de ambitie ook om alle benodigde ondersteunende economische en maatschappelijke functies en minimaal 25.000 arbeidsplaatsen te huisvesten.
Echter veel van de ontwikkelingen in het CID-gebied, zoals rondom station Laan van NOI, hebben met name invloed op Voorburg-Noord, en in mindere mate op Voorburg-West. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen in Laakkwartier en Stationsbuurt zorgen voor verkeersdruk van en naar de stad, waar Rijswijk mogelijk mee te maken krijgt.

In de Binckhorst mogen tot 2030, op een gebied van 146 hectare, circa 5000 woningen worden gebouwd (omgevingsplan 1.0). Versie 2.0 van dit plan wordt momenteel ontwikkeld en moet nog door de gemeenteraad van Den Haag worden vastgesteld. Omgevingsplan 2.0 gaat uit van 7500 woningen bovenop de eerdere 5000, dus in totaal 12.500 woningen. Op dit moment wonen er ongeveer 1250 mensen op de Binckhorst. Door veranderingen in het beleid van de rijksoverheid en de stijgende kosten door inflatie stokt de ontwikkeling nu op
ongeveer 2500 woningen. Dat kan uiteraard weer bijbuigen. Volgens een overheidsrapport (op volkshuisvesting.nl uit 2023) duurt de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld 10 jaar in Nederland. Het is maar de vraag is of dit aantal daadwerkelijk gehaald gaat worden in 2030.

Dit alles betekent dat de gemeenten en bewonersgroepen die grenzen aan het CID-Binckhorstgebied, de ontwikkelingen goed moeten volgen. Zo nodig moeten zij anticiperen met maatregelen of daar bij de gemeente Den Haag op aandringen. Bij de (externe) bereikbaarheid van de nieuw te ontwikkelen wijken spelen immers de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een rol van betekenis.

De denktank Buren van de Binckhorst, een burgerinitiatief van bewoners uit omliggende wijken van het HOV-traject wil graag belangrijke punten uit het nieuwe plan van aanpak onder de aandacht brengen. U kunt de denktank bereiken met uw zorgen en vragen over de HOV op het e-mailadres: burenvandebinckhorst@gmail.com‘.

(Buren van de Binckhorst)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter