Nieuws
Geen leefbaarheids effect rapportage

B&W voelen er niets voor om bij bouwplannen en andere ruimtelijke ingrepen het effect op de leefbaarheid via een leefbaarheids effect rapportage (LER) te laten onderzoeken. Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad. De Burgerkrachtcentrale heeft zulks in maart 2022 middels een burgerinitiatief voorgesteld. De gemeenteraad vroeg B&W daarop te reageren.

De LER is een commercieel product (StrateGis/Groep), stelt Bremer. Gebruik kost geld. Zij betwijfelt of de gemeente derden (zoals ontwikkelaars) kan verplichten een exclusieve relatie met dat bedrijf aan te gaan.

StrateGis/Groep werkt volgens de wethouder veelal met oude dan wel bewerkte data. Dat betekent dat de gemeente uiteindelijk de benodigde gegevens moet leveren. Daar zal de gemeente fors in moeten investeren. Die uitgave is echter niet te rechtvaardigen aangezien de LER geen overtuigende meerwaarde heeft.

Voor kleine ingrepen is de LER niet zinvol, aldus Bremer. De informatie die er is gaat over hele wijken. De LER maakt bouwplannen ook complexer en zorgt ervoor dat ze langer duren. Gezien de problemen in de bouwsector en de noodzaak woningbouw juist te versnellen, kan dat ertoe leiden dat ontwikkelaars afhaken.

Bremer erkent dat bij Appelgaarde 2-4 in Voorburg een ‘quickscan LER’ is gedaan. Die heeft geholpen de impact van het nieuwbouwproject daar inzichtelijker te maken. Daar zullen B&W, gemeenteraad en andere belanghebbenden over in gesprek moeten gaan.

Dat resultaat is echter niet zodanig dat de LER nu overal doorgevoerd moet worden. De investering in tijd en geld weegt niet op tegen het resultaat, stelt Bremer. Een impactmeting of -analyse kan ook. Landelijk is er bovendien maar weinig ervaring met de LER.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter